Privacy Statement

Privacy statement Stichting Barst Theaterproducties

Laatst gewijzigd op: 08-11-2018


Inleiding

Stichting Barst Theaterproducties neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met c.admiraal@ziggo.nl.

Wie is Stichting Barst Theaterproducties?

Stichting Barst Theaterproducties is de stichting Barst Theaterproducties kantoorhoudende te (7311CC) Apeldoorn aan Roggestraat 161, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08109848.

Stichting Barst Theaterproducties is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Barst Theaterproducties de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Stichting Barst Theaterproducties jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Stichting Barst Theaterproducties persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Stichting Barst Theaterproducties voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Stichting Barst Theaterproducties worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Lidmaatschap Barst Theaterproducties
Doeleinde:

Beheer van leden

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Klantnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Marketing
Doeleinde:

Nieuwsbrief

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde:

Website analytics

Gegevens:

Surfgedrag, Locatie

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Cookies
Op deze website wordt alleen een Website Analytics cookie gebruikt. Website analytics We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd (het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd) en versleuteld . Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google. Google Analytics-cookies persoonsgegevens van websitebezoekers verwerken zonder hun voorafgaande toestemming mits dit in de privacyverklaring is opgenomen.

Opslaan van gegevens
Deze website bevat geen (contact)formulieren en er worden geen persoonsgegevens opgeslagen middels de website.

Cameratoezicht

In het pand van Twents Theater is cameratoezicht ingesteld en worden gemaakte camerabeelden opgeslagen voor de duur van 35 dagen. In geval van een incident worden betreffende camerabeelden bekeken door de technicus van Twents Theater en indien nodig teruggekoppeld naar het bestuur. Betreffende beelden zullen worden veiliggesteld.

Gebruik beeld- en geluidsmateriaal
Stichting Barst Theaterproducties gebruikt beeld- en geluidsmateriaal, gemaakt tijdens voorstellingen en ledenactiviteiten, voor eigen communicatie- en pr-doeleinden van de vereniging. Toestemming voor gebruik van beeld- en geluidsmateriaal geldt voor de duur van het lidmaatschap of de overeenkomst en na beëindiging voor onbepaalde tijd.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Stichting Barst Theaterproducties heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Stichting Barst Theaterproducties over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Stichting Barst Theaterproducties. Je kunt verzoeken dat Stichting Barst Theaterproducties je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Stichting Barst Theaterproducties te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Stichting Barst Theaterproducties of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Stichting Barst Theaterproducties te verkrijgen. Stichting Barst Theaterproducties zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Stichting Barst Theaterproducties je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Stichting Barst Theaterproducties
Een verzoek kan verstuurd worden naar c.admiraal@ziggo.nl. Stichting Barst Theaterproducties zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Stichting Barst Theaterproducties een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Stichting Barst Theaterproducties je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

Verwerkers
Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Stichting Barst Theaterproducties Het kan zijn dat Stichting Barst Theaterproducties verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties
Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan Stichting Barst Theaterproducties gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Stichting Barst Theaterproducties gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Stichting Barst Theaterproducties aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Stichting Barst Theaterproducties ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Stichting Barst Theaterproducties worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Stichting Barst Theaterproducties worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Stichting Barst Theaterproducties je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar c.admiraal@ziggo.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Stichting Barst Theaterproducties jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar c.admiraal@ziggo.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.