Theater dansschool

Theaterschool Barst

De toneellessen worden in Hengelo gegeven, in een eigen ruimte (zie INFORMATIE). Ook vinden hier (buiten de gewone toneellestijden) de repetities voor de grote producties plaats. Per jaar brengen we minimaal één nieuwe musical op de planken.

Theaterschool Lestijden

Dinsdagmiddag van 17:00 uur tot 18:30 uur
Woensdagmiddag van 16.00 uur tot 17.30 uur
Woendagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur
Vrijdagmiddag van 16.00 uur tot 17.30 uur
Zaterdagmiddag van 11.30 uur tot 13.00 uur
Per jaar worden 30 lessen gegarandeerd. Daarnaast zijn er extra repetities voor de producties.

Aanmelden

Houd je van toneelspelen (of zingen en dansen), neem dan contact op met Carien Admiraal.
Aanmelden kan uitsluitend via e-mail: c.admiraal@ziggo.nl.

Kosten

Per kalenderjaar worden minimaal 30 lessen van anderhalf uur gegarandeerd. Aan het repeteren voor musicals en deelname aan voorstellingen zijn geen extra kosten verbonden. De kosten per kalenderjaar bedragen  Euro 180,- verdeeld in 4 termijnen van Euro 45,- (automatische incasso).

Afmelding

Wanneer uw kind besluit te stoppen met de theaterlessen dan dient u dit minimaal 1 maand van te voren, schriftelijk (per mail of per post) door te geven aan de penningmeester Trees Vogt en bij het secretariaat Carien Admiraal. Afmelden kan uitsluitend via e-mail: c.admiraal@ziggo.nl. De contributie stopt dan met ingang van het volgende kwartaal.

Het is dus niet voldoende om een afmelding mondeling bij de docent door te geven!